Українська економічна думка середньовіччя та нового часу (до кінця XVIII ст.): внесок у загальноєвропейський контекст розвитку економічних знань

Thumbnail Image
Date
2016-11-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Чуткий А. І. Українська економічна думка середньовіччя та нового часу (до кінця XVIII ст.): внесок у загальноєвропейський контекст розвитку економічних знань / А. І. Чуткий // Сучасні економічні теорії: історія, методологія та перспективи розвитку : зб. матеріалів Всеукр. Круглого столу, 10 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; [редкол.: С. В. Степаненко, В. М. Фещенко, К. В. Лопух]. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 158–163. – Присвячується пам’яті проф. Корнійчук Людмили Яківни.