Підвищення транспарентності українських банків в умовах глобалізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
The necessity of implementation of transparent policy is researched. Two levels of bank transparency are clarified and peculiarities of each level are described. Positive and negative sides of transparency are analyzed.
Исследована необходимость использования политики траспарентности в банковском деле. Определены два уровня исследования банковской траспарентности и описано особенности проявления прозрачности на каждом из уровней. Проанализированы позитивные и негативные стороны повышения уровня траспарентности банковского дела.
Description
Keywords
транспарентність банківської діяльності, грошово-кредитна політика центральних банків, рівень розкриття інформації, скелетон транспарентності банківництва
Citation
Чуб О. О. Підвищення транспарентності українських банків в умовах глобалізації / О. О. Чуб // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 12. – С. 166-174.