Політичні ризики та їх вплив на прийняття іноземним інвестором рішення щодо доцільності здійснення реального інвестування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена аналізу ризиків, що притаманні здійсненню реального інвестування іноземним інвестором. У статті розглянуто політичні та валютні ризики, представлена карта політичних циклів. Запропоновано моделі обчислення ключових показників ефективності інвестиційного проекту з урахуванням життєвого циклу інвестиційного проекту та терміну окупності інвестицій. Також запропоновано механізм вибору одного з альтернативних інвестиційних проектів з урахуванням ризику, використовуючи впроваджені авторами моделі.
Description
Keywords
іноземний інвестор, політичний ризик, валютний ризик, карта ризиків інвестиційного проекту, карта суперпозиції політичних циклів та життєвого циклу інвестицій, термін окупності інвестицій, ефективність інвестиційного проекту
Citation
Суханова Г. П. Політичні ризики та їх вплив на прийняття іноземним інвестором рішення щодо доцільності здійснення реального інвестування / Г. П. Суханова // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 85. – С. 86–101.