Умови організаційних трансформацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Визначено сутність, цілі та умови організаційних трансформацій, які сприяють збереженню конкурентоспроможності підприємств на ринку.
The article deals with the nature, purpose and conditions of organizational transformations, which contribute to the competitiveness of enterprises in the market.
Description
Keywords
Citation
Голіонко Н. Г. Умови організаційних трансформацій / Н. Г. Голіонко // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відпов. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 242–244.