Формування лідерських компетенцій у фахівців економічного профілю

Thumbnail Image
Date
2013-06-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто проблему формування лідерських компетенцій у фахівців економічного профілю.
The article touches upon the problem of leadership competencies in the professional economic profile.
В статье рассматривается проблема формирования лидерских компетенций у специалистов экономического профиля.
Description
Keywords
лідер, лідерські компетенції, якості лідера, лідерські уміння, leader competence, leadership competencies, leadership qualities, leadership skills, лидер, лидерские компетенции, качества лидера, лидерские умения
Citation
Ілюченко І. І. Формування лідерських компетенцій у фахівців економічного профілю / І. І. Ілюченко, С. М. Пінчук // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 1. – С. 131-137.