Формування компетенцій майбутніх фахівців при вивченні економічних дисциплін

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Шевчук Н. В. Формування компетенцій майбутніх фахівців при вивченні економічних дисциплін / Н. В. Шевчук // Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (18–21 лют. 2013 р., м. Київ) / М-во освіти, науки та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. П. Наливайко (голова) [та ін]. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 34–36.