Особливості застосування фронтального контролю якості знань при проведенні практичних занять з дисципліни «Міжнародна економіка»

Thumbnail Image
Date
2010-02-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Ольшевська І. П. Особливості застосування фронтального контролю якості знань при проведенні практичних занять з дисципліни «Міжнародна економіка» / І. П. Ольшевська // Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 2 лют. 2010 р. : у 2-х т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Т. 1. – С. 292–294.