Розвиток інтеграційних процесів у великомасштабному аграрному бізнесі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-02-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто передумови, принципи і результати інтеграції в аграрному секторі економіки. Визначено рівні інтеграції в агропромисловому виробництві. Висвітлено особливості організації діяльності й управління в об’єднанні аграрних компаній на прикладі Ukrlandfarming PLC. Аргументовано позитивні й негативні сторони інтеграції у великомасштабному аграрному бізнесі.
The article deals with the preconditions, principles and results of integration in agricultural sector. The integration levels in agricultural production are presented in the work. The work highlights the features of the organization and management in the union of agricultural enterprises by the example of Ukrlandfarming PLC. The paper argued the positive and negative sides of integration in large-scale agribusiness.
Description
Keywords
інтеграція, інтеграційні процеси, агропромислове виробництво, аграрний бізнес, integration, integration processes, agricultural production, agricultural business
Citation
Россоха В. В. Розвиток інтеграційних процесів у великомасштабному аграрному бізнесі / В. В. Россоха // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 33: Проблеми управління у великотоварних промислових формуваннях. – С. 340-349.
Collections