Організація та прокторінг-контроль аудиторної роботи здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання

Abstract
Description
Keywords
Citation
Востряков О. Організація та прокторінг-контроль аудиторної роботи здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Олександр Востряков, Єлєна Прохорова, Тетяна Решетняк // Цифрова екосистема сучасного університету: епідемічні обмеження та виклики воєнного стану : зб. матеріалів наук.-метод. конф., м. Київ, 26 листоп. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана [та ін.] ; [орг. ком.: Лук’яненко Д. Г. (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – С. 58–62. – Назва з титул. екрану.