Механізми фінансування заходів з енергозбереження на підприємствах харчової промисловості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Формування джерел фінансування енергозберігаючих заходів є основою успішної реалізації енергозберігаючої політики. Реалізація впровадження новітніх прогресивних технологій має забезпечити зниження рівня енергоємності вироблення одиниці продукції, докорінного зменшення втрат та понаднормативних витрат ПЕР при виробництві харчової продукції.
Formation of financing energy efficiency measures is the basis for successful implementation of energy conservation policies. Providing progressive introduction of new technologies will ensure reduction of energy intensity, a radical reduction of losses and normative costs of fuel and food production.
Description
Keywords
паливно-енергетичні ресурси, харчова промисловість, енергозбереження, енергоефективність, фінансові вкладення, fuel and energy resources, food industry, energy conservation, energy efficiency, investments
Citation
Бевз В. В. Механізми фінансування заходів з енергозбереження на підприємствах харчової промисловості / В. В. Бевз // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 93–97.