Статистичний аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності харчової промисловості регіону

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-06-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проведено статистичний аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльність підприємств харчової промисловості Луганської області. Виявлено чинники, що впливають на розвиток інноваційних процесів у галузі. Запропоновано кластерну модель розвитку харчової промисловості регіону.
In this paper was carried out statistical analysis of the financial support of innovation activities of food industry enterprises of Lugansk region. Identified factors influencing the development of innovative processes in the industry. The cluster model was proposed in the food industry in the region.
Description
Keywords
інноваційна діяльність, фінансування інноваційних проектів, інвестиції, стратегія кластерного розвитку, innovation, funding of innovative projects, investment, strategy of cluster development
Citation
Вдовенко Ю. В. Статистичний аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності харчової промисловості регіону / Ю. В. Вдовенко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. С. І. Дем’яненко]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 277–286.