Правове регулювання здійснення певних видів господарської діяльності на радіаційно небезпечних землях

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-06-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто правовий механізм здійснення господарської діяльності в зоні відчуження з урахуванням діючого «чорнобильського» законодавства.
This article discusses the legal framework of economic activities in the exclusion zone, taking into account current «Chornobyl» legislation.
В данной статье рассмотрен правовой механизм осуществления хозяйственной деятельности в зоне отчуждения с учетом действующего «чернобыльського» законодательства.
Description
Keywords
радіаційно забруднені території, зона відчуження, відпрацьоване ядерне паливо (ВЯП), радіоактивні відходи (РАВ), сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП), radiation-contaminated territory, exclusion zone, spent nuclear fuel (SNF) and radioactive waste (RW), storage of spent nuclear fuel (ISF), хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ), радиационно загрязненные территории, зона отчуждения, отработанное ядерное топливо (ОЯТ), радиоактивные отходы (РАО)
Citation
Величко А. А. Правове регулювання здійснення певних видів господарської діяльності на радіаційно небезпечних землях / А. А. Величко // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 11-12. – С. 298–305.