Диференційні методи контролю якості знань студентів з дисципліни «Міжнародні організації» на бакалаврському рівні

Abstract
Description
Keywords
Citation
Павловська О. Д. Диференційні методи контролю якості знань студентів з дисципліни «Міжнародні організації» на бакалаврському рівні / О. Д. Павловська, А. В. Мальченко, О. С. Дорошенко // Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 2 лют. 2010 р. : у 2-х т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Т. 1. – С. 299–301.