Концепція соціально відповідального споживання в західній літературі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена опрацюванню теоретичних основ розуміння сутності соціальної відповідальності споживача.
This article deals with the theoretical basis for understanding the nature of consumers’ social responsibility.
Description
Keywords
соціальна відповідальність бізнесу, соціально відповідальне споживання, соціально відповідальний споживач, corporate social responsibility, socially responsible consumption, socially responsible consumer
Citation
Погоріла Л. М. Концепція соціально відповідального споживання в західній літературі / Л. М. Погоріла // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 33. – С. 25–35.