Оцінка придатності корпоративних програмних додатків для переходу на хмарні обчислення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-11-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто використання методики Analytic Hierarchy Process для оцінки придатності корпоративних програмних застосувань для роботи в хмарі, запропоновано покроковий підхід для визначення придатності корпоративних застосувань для роботи в хмарі, грунтуючись на методиці Analytic Hierarchy Process(AHP).
In the article the use of method of Analytic Hierarchy Process is examined, because estimation of fitness of corporate programmable applications for work in a cloud, incremental approach is offered for determination of fitness of corporate applications for work in a cloud, based on the method of Analytic Hierarchy Process (AHP).
Description
Keywords
комп’ютерні послуги, інформаційні технології, хмарні обчислення, центри даних, Analytic Hierarchy Process, information technologies, computer services, cloudy computing, centers of information, Analytic Hierarchy Process
Citation
Камінський О. Є. Оцінка придатності корпоративних програмних додатків для переходу на хмарні обчислення / О. Є. Камінський // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. — № 87. — C. 166–176.