Просторовий розвиток екологічно збалансованої економіки: нові теоретичні моделі та перспективи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено проблеми та напрями усунення загроз збалансованого розвитку регіону. Запропоновано теоретичне моделювання екологічно безпечного просторового розвитку економіки. Обґрунтовано концепцію екологічної пропозиції просторових природогосподарських систем.
Description
Keywords
просторова природо господарська система, сукупна екологічна пропозиція, Європейська Концепція розвитку простору, екологічна збалансованість просторового розвитку економіки
Citation
Гринів Л. С. Просторовий розвиток екологічно збалансованої економіки: нові теоретичні моделі та перспективи / Л. С. Гринів // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. – С. 549–559.