Інформаційна система забезпечення індикативного планування на підприємстві

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-04-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розроблено інформаційну систему забезпечення індикативного планування. Досліджено проблеми пов’язані з формуванням інформаційної бази індикативного планування, технологією процесу стратегічного планування, стратегічного аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища, архітектурою інформаційної системи та функціонуванням програмно-інструментального комплексу.
In the article the information system of indicative planning. The problems relate to the knowledge base of indicative planning, technology, strategic planning, strategic analysis of internal and external environment, architecture and operation of information systems and software tool set.
В статье разработана информационная система обеспечения индикативного планирования. Исследованы проблемы связанные с формированием информационной базы индикативного планирования, технологией процесса стратегического планирования, стратегического анализа внутренней и внешней среды, архитектурой информационной системы и функционированием программно-инструментального комплекса.
Description
Keywords
індикативне планування, система управління діяльністю підприємства, інформаційна система, інформаційна база, indicative planning, system management of enterprise, information systems, information base, индикативное планирование, система управления деятельностью предприятия, информационная система, информационная база
Citation
Суслов О. П. Інформаційна система забезпечення індикативного планування на підприємстві / О. П. Суслов, Б. О. Тішков // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 88. – С. 109–121.