Проблеми охорони навколишнього середовища допоможе вирішити екологічний банк

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Лазепко І. М. Проблеми охорони навколишнього середовища допоможе вирішити екологічний банк / І. М. Лазепко // Підвищення ролі банківської системи в економічному зростанні : матеріали наук.-практ. конф. 18–19 листоп. 2004 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т [та ін.] ; редкол.: А. М. Мороз (наук. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2004. – С. 186–190.