Соціальний капітал підприємств сфери послуг як основа їх конкурентних переваг

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено проблеми впливу соціального капіталу на формування конкурентних переваг підприємств, які працюють у сфері послуг. Визначено структуру та механізм впливу системи соціальних взаємозвязків, результатом діяльності якої є зростання чисельності лояльних споживачів послуг фірми як її абсолютна конкурентна перевага.
The article investigates the impact of social capital in creating competitive advantages of the companies operating in the service industry. The structure and mechanism of influence of social interrelationships is defined, and indicates the increasing number of loyal customers of the company as its absolute competitive advantage.
В статье исследуются проблемы влияния социального капитала на формирование конкурентных преимуществ предприятий, которые работают в сфере услуг. Определено структуру и механизм влияния системы социальных взаимосвязей, результатом деятельности которой выступает рост численности лояльных потребителей услуг фирмы как абсолютное конкурентное преимущество.
Description
Keywords
соціальний капітал, взаємні зобов’язання, конкурентні переваги в галузі, social capital, mutual obligation, competitive benefits in the industry, социальный капитал, взаимные обязательства, конкурентные преимущества в отрасли
Citation
Бойко М. М. Соціальний капітал підприємств сфери послуг як основа їх конкурентних переваг / М. М. Бойко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 130-139.