Економіко-математична модель діагностики банкрутства страхової компанії на основі нечіткої логіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розроблено економіко-математичну модель діагностики банкрутства страхової компанії на основі нечіткої логіки. Запропоновано модель визначає ступінь фінансової стійкості та здатність страхової компанії виконувати взяті на себе зобов’язання. Модель має можливість налаштування на реальних даних та враховувати експертно-аналітичну інформацію.
Description
Keywords
страхова компанія, фінансовий аналіз, фінансова стійкість, економіко-математична модель, нечітка логіка, діагностика банкрутства, функція належності, терм, нечітка база знань, фаззифікація
Citation
Ольховська О. Л. Економіко-математична модель діагностики банкрутства страхової компанії на основі нечіткої логіки / О. Л. Ольховська // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 81. – С. 59–74.