Стратегічні орієнтири реструктуризації підприємств залізничного транспорту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Виділено стратегічні орієнтири, які дозволяють сформулювати адекватну стратегію реструктуризації підприємств залізничного транспорту, а також механізму її реалізації.
Selecting strategic guidelines, which allow to formulate an adequate strategy for the restructuring of rail transport as well as the mechanism for its implementation.
Description
Keywords
стратегія, реструктуризація, стратегічні орієнтири, strategy, restructuring, strategic goals
Citation
Олійник Г. Ю. Стратегічні орієнтири реструктуризації підприємств залізничного транспорту / Г. Ю. Олійник // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Маркетингова освіта в Україні. – С. 573–583.