Аналітична записка як спосіб формування професійних компетенцій студента (на прикладі дисципліни «Міжнародні фінанси»)

Thumbnail Image
Date
2008-02-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Прісняк С. О. Аналітична записка як спосіб формування професійних компетенцій студента (на прикладі дисципліни «Міжнародні фінанси») / С. О. Прісняк // Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 5–8 лют. 2008 р. : у 2-х т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Т. 1. – С. 224–225.