Кластерна модель відродження великотоварного картоплярства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Показано роль, умови створення та забезпечення ефективного функціонування кластерної моделі організації картоплепродуктового підкомплексу.
The role, terms of creation and providing of the effective functioning of cluster model of organization of potato-food subcomplex are shown.
Description
Keywords
підкомплекс, кластер, великотоварне виробництво картоплі, subcomplex, cluster, high-commodity production of potatoes
Citation
Іщенко О. В. Кластерна модель відродження великотоварного картоплярства / О. В. Іщенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 1. — С. 185–193.