Обґрунтування переліку показників оцінювання виконання державних проектів і програм за участі різних суб’єктів господарювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто підходи до оцінювання виконання програм та обґрунтовано використання переліку уніфікованих показників оцінки стану виконання проектів і програм що реалізуються спільно державними органами управління та приватними бізнес-структурами.
The article deals with approaches to the evaluation of programs and using of unified list of indicators for evaluation of projects and programs implemented jointly by public authorities and private businesses.
Description
Keywords
цільовий підхід, програмно-цільовий метод управління (ПЦМ), стратегічне управління, моделі оцінювання, система збалансованих показників (СЗП)
Citation
Павлів О. Б. Обґрунтування переліку показників оцінювання виконання державних проектів і програм за участі різних суб’єктів господарювання / О. Б. Павлів // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 70–77.