Умови перманентної поведінки нелінійної моделі розвитку підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У публікації досліджується проблема побудови умов перманентної поведінки динамічної моделі розвитку підприємства в умовах відсутності кредитування та короткотривалих зовнішніх впливів на виробництво.
In article we analyse the problem of studying the conditions of permanence of the dynamic model of enterprise development in the conditions of the absence of crediting and of external influences on the production.
Description
Keywords
динамічна система, імпульсне диференціальне рівняння, нелінійне запізнення, перманентність, dynamical system, impulsive differential equation, nonconstant delay, permanence
Citation
Неня О. І. Умови перманентної поведінки нелінійної моделі розвитку підприємства / О. І. Неня // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 86. – С. 207–217.