Особливості дозвіллєвої поведінки українських мігрантів в Польщі

No Thumbnail Available
Date
2023-04-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
В статті описані результати емпіричного дослідження дозвіллєвої поведінки українських мігрантів в Польщі. Детально охарактеризовано особливості їхньої дозвіллєвої діяльності в новому середовищі. Визначено види дозвілля, яким надають перевагу українці різних вікових груп і категорій, які проживають за кордоном. З’ясовано як змінилася дозвіллєва поведінка українців після переїзду за кордон та названо фактори, які на це впливають. Зроблено відповідні висновки за результатами дослідження. The article presents the results of the empirical research on the Ukrainian migrants’ leisure behavior in Poland. The features of their leisure activities in the new environment are described in detail. The leisure activity types preferred by Ukrainians of different age groups and categories living abroad are determined. The way the leisure behavior of Ukrainians has changed after moving abroad is identified, and the factors influencing the change are given. Relevant conclusions based on the results of the study are drawn.
Description
Keywords
дозвіллєва діяльність, дозвіллєва поведінка, види дозвілля, активне дозвілля, пасивне дозвілля, українські мігранти, адаптація, leisure activities, leisure behavior, leisure activity types, active leisure, passive leisure, Ukrainian migrants, adaptation
Citation
Мельник Г. М. Особливості дозвіллєвої поведінки українських мігрантів в Польщі [Електронний ресурс] / Мельник Г. М. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (27 квіт. 2023 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: М. М. Гавриш (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – С. 118–121. – Назва з титул. екрану.