Аспектно-орієнтована технологія оптимізації захисту додатків WEB-порталу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті розглянуто аспектно-орієнтований підхід створення захищених програмних систем складної структури. Основу цього підходу складає аспектно-системний модуль, в який внесена наскрізна функціональність. Аспект відображає аудит, використання якого оптимізує захист додатків при їх розробці.
The article deals with Aspect-oriented approach to creating secure software systems with complex structures. The basis of this approach is Aspect-system module, which included cross-functionality. Aspect audit shows that optimizes protection applications in their development.
Description
Keywords
web-портал, аспект, наскрізна функціональність, аудит, інтегратор аспектів, Java-сервлети
Citation
Бєгун А. В. Аспектно-орієнтована технологія оптимізації захисту додатків WEB-порталу / А. В. Бєгун // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 81. – С. 189–196.