Асиметрії розвитку соціально-трудової сфери: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київ : Праця
Abstract
У статті розглянуто вияви асиметрій розвитку соціально-трудової сфери, їх причини та передумови забезпечення стійкого соціального розвитку.
В статье рассматриваются проявления асимметрий развития социально-трудовой сферы, их причины и предпосылки обеспечения устойчивого социального развития.
The article considers the indications of asymmetry in the development of social and labor sphere, their causes and preconditions for providing the stable social development.
Description
Keywords
десоціалізація, нестійкість соціального розвитку, нерівність, соціальна відповідальність, desocialization, instability of social development, inaquality, social responsibility, десоциализация, неустойчивость социального развития, неравенство, социальная ответственность
Citation
Колот А. М. Асиметрії розвитку соціально-трудової сфери: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії / А. М. Колот // Україна: аспекти праці. — 2011. — № 8. — С. 3-11.