Роль психологічних факторів в удосконаленні сучасної економічної теорії

Thumbnail Image
Date
2013-11-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Перова О. Н. Роль психологічних факторів в удосконаленні сучасної економічної теорії / О. Н. Перова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 31. – С. 218-220.
Collections