Визначення сутності категорії «потенціал об’єкта»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-08-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто теоретичні проблеми формування понятійного апарату з питань визначення потенціалу об’єктів у сфері економіки.
The article deals with the theoretical problem of conceptual apparatus forming for determining potential sites in the economy.
Рассмотрены теоретические проблемы формирования понятийного аппарата по вопросам определения потенциала объектов в сфере экономики.
Description
Keywords
потенціал, носій, об’єкт, суб’єкт, діагностика, оцінка, підприємство, potential, drive, object, subject, diagnostics, evaluation, enterprise, потенциал, носитель, объект, субъект, диагностика, оценка, предприятие
Citation
Бачевський Б. Є. Визначення сутності категорії «потенціал об’єкта» / Б. Є. Бачевський, А. Б. Бачевський, Є. А. Яцура, // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : у 2 ч. – Ч. 1. — С. 8–13.