Структура чинників стимулювання інноваційної моделі економічного розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-02-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Відповідно до системно-процесного методу у статті виділено структуру чинників стимулювання інноваційної моделі економічного розвитку. Аргументовано необхідність побудови інноваційно-орієнтованого суспільства.
According to the system-process method is highlighted in the article the structure of factors stimulating innovative model of economic development. The author argues the necessity for implementation of the innovation-oriented society.
Согласно системно-процессному методу в статье выделена структура факторов стимулирования инновационной модели экономического развития. Аргументированно необходимость построения инновационно-ориентированного общества.
Description
Keywords
інноваційний розвиток, інституції, інноваційний попит, людський капітал, інноваційна сфера, інноваційно-орієнтоване суспільство, innovative development, institutions, innovation demand, human capital, innovative sphere, innovation-oriented society, инновационное развитие, институции, инновационный спрос, человеческий капитал, инновационная сфера, инновационно-ориентированное общество
Citation
Шевчук Ю. А. Структура чинників стимулювання інноваційної моделі економічного розвитку / Ю. А. Шевчук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 31. – С. 514-521.
Collections