Перспективи інноваційного розвитку підприємств спиртової промисловості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-11-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Істотним «гальмом» на шляху інноваційного розвитку галузі є великий дефіцит бюджетного фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських установ, що повинні забезпечувати науково-технологічний супровід глибоких змін у спиртовому виробництві, низька інноваційна активність підприємств.
Essential «brake» on a way of innovative development of the spirit branch is the big deficiency of budgetary financing of researching and design establishments which should provide scientifically-technological support of radical changes in spirit manufacture, low innovative activity of the enterprises.
Description
Keywords
інновації, інноваційний розвиток, стратегія інноваційного розвитку, ефективність діяльності, innovations, innovative development, strategy of innovative development, efficiency of activity
Citation
Коткова Н. С. Перспективи інноваційного розвитку підприємств спиртової промисловості / Н. С. Коткова // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 25. – С. 79–85.