Запровадження міжнародних стандартів гідної праці в контексті антикризового управління

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано важливість інтеграції до національних стратегій соціально-економічного розвитку Концепції гідної праці та визначено пріоритетні механізми запровадження її міжнародних стандартів в контексті антикризового управління.
The author proves the importance of integration of the decent work concept into the national strategy for socio-economic development and identifies priority mechanisms for the implementation of its international standards under the context of crisis.
Обоснована важность интеграции в национальные стратегии социально-экономического развития Концепции достойного труда и определены приоритетные механизмы внедрения ее международных стандартов в контексте антикризисного управления.
Description
Keywords
Citation
Завіновський І. Запровадження міжнародних стандартів гідної праці в контексті антикризового управління / І. Завіновський // Антикризове управління економікою України: нові виклики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15–17 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. макроекон. та держ. упр., Ін-т держ та муніцип. упр. господ. ; редкол.: І. Й. Малий (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 126–127.