Організація науково-дослідної роботи студентів бакалаврського та магістерського рівня підготовки: загальне та особливе

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-02-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Решетняк Т. І. Організація науково-дослідної роботи студентів бакалаврського та магістерського рівня підготовки: загальне та особливе / Т. І. Решетняк // Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 5–8 лют. 2008 р. : у 2-х т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Т. 1. – С. 234–236.