Щодо природи підприємницьких ризиків з-за умови нелінійної динаміки виробництва

Abstract
Description
Keywords
Citation
Коляда Ю. В. Щодо природи підприємницьких ризиків з-за умови нелінійної динаміки виробництва / Ю. В. Коляда, В. І. Трохановський // Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС–2016 : тези доп. Одинадцятої міжнар. наук.-практ. конф. (Жукин, 27 черв. – 1 лип. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України [та ін.] ; [оргком.: В. В. Казимир (голова) та ін.]. – Київ : ЧНТУ, 2016. – С. 263–267.