Тенденції економічної безпеки країни в системі СОТ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
З вступом країни в СОТ найбільш актуальною стає проблема забезпечення економічної безпеки країни. Для оцінки ефективної участі в системі СОТ, наведені позиції України та Росії в міжнародних рейтингах.
With the country’s accession to the WTO the most burning issue is the problem of ensuring economic security of the country. To assess the effective participation in the WTO system, presents the position of Russia and Ukraine in international ratings.
Description
Keywords
СОТ, Україна, Росія, економічна безпека, критерії, WTO, Ukraine, Russia, economic safety, criterion
Citation
Муталiмов В. А. Тенденції економічної безпеки країни в системі СОТ / В. А. Муталiмов // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 27. – С. 61–67.