Автоматизація онтологічного інжинірингу в системах керування знаннями віртуальних організацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-02-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті проаналізовано етапи, методи та підходи до автоматизації побудови онтологій з метою їх використання в системах керування знаннями віртуальних організацій.
The stages, methods and approaches to automations of the building of ontology for their use in virtual organization knowledge management systems are analysed in the article.
Description
Keywords
онтологія, системи керування знаннями, методи автоматичної побудови онтологій, ontologies, knowledges management systems, methods of the automatic building of ontology (Ontology Learning from Text)
Citation
Козак І. А. Автоматизація онтологічного інжинірингу в системах керування знаннями віртуальних організацій / І. А. Козак // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 23. – С. 591–598.