Пряма демократія на місцевому рівні як механізм політичного націотворення в сучасній Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Запропановано та проаналізовано механізм самоорганізації громад на рівні місцевого самоврядування для творення української політичної нації.
It is proposed and analyzed the mechanism of self-organization of community at the local government level to create the Ukrainian political nation.
Предложен и проанализирован механизм самоорганизации населения на уровне местного самоуправления для создания украинской политической нации.
Description
Keywords
політична нація, самоорганізація, ОСББ, місцеве самоврядування, пряма демократія, political nation, self-organization, condominiums, local government, direct democracy, политическая нация, самоорганизация, ОСМД, местное самоуправление, прямая демократия
Citation
Самойлов О. О. Пряма демократія на місцевому рівні як механізм політичного націотворення в сучасній Україні / О. О. Самойлов // Історико-політичні студії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т історії укр. суспільства ; ред.кол.: І. Д. Дудко (голова) [та ін]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 1. – С. 153–159.
Collections