Формування електронного освітнього простору університету – досвід, проблеми, перспективи

Thumbnail Image
Date
2018-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Колот А. М. Формування електронного освітнього простору університету – досвід, проблеми, перспективи / Колот А. М., Сільченко М. В. // Цифрова економіка : зб. матеріалів Нац. наук.-метод. конф., 4–5 жовт. 2018 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; [оргком.: Д. Г. Лук’яненко (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 189–194.