Використання нових технологій при організації контролю якості знань

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто методи тестування знань студентів. Описано розроблене комп’ютерне тестування.
Considered methods of testing students. Described developed computer testing.
Description
Keywords
Методи тестування знань, Комп’ютерне тестування знань, Достовірність контролю знань, Methods of testing of knowledge, Computer testing of knowledge, The reliability of the control of knowledge
Citation
Клименко О. Ф. Використання нових технологій при організації контролю якості знань / О. Ф. Клименко, Н. Р. Головко // Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 5–8 лют. 2008 р. : у 2-х т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Т. 2. – С. 232-234.