Деякі проблеми підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Дзяхар Г. І. Деякі проблеми підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах України / Г. І. Дзяхар // Правове регулювання економіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах" / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Юрид. ф-т ; [голов. ред. В. Ф. Опришко]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 13. – С. 107-110.