Методи розвитку креативної особистості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено сутність феномену креативності, креативної особистості, креативності учня та вчителя, креативної освіти, виконана систематизація методів розвику креативності.
Description
Keywords
креативність, креативна особистість, креативна освіта
Citation
Чубукова О. Ю. Методи розвитку креативної особистості / О. Ю. Чубукова, В. Я. Рубан // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. – С. 282–288.