Проектне фінансування як інструмент міжнародної інвестиційної діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Здійснено аналітичний огляд наукових підходів до дефініції «проектне фінансування», визначено його сутність та значення у реалізації інвестиційних проектів. Установлено, що проектне фінансування є дієвим інструментом міжнародної інвестиційної діяльності.
Analytical review of scientific approaches to the definition of «project financing», defined its essence and meaning in investment projects. Established that project financing is an effective instrument of international investment.
Осуществлен аналитический обзор научных подходов к дефиниции «проектное финансирование», определена его сущность и значение в реализации инвестиционных проектов. Установлено, что проектное финансирование является действенным инструментом международной инвестиционной деятельности.
Description
Keywords
проектне фінансування, міжнародна інвестиційна діяльність, інвестиційний проект, міжнародний ринок кредитних капіталів, project finance, international investment, investment project, international credit market capital, проектное финансирование, международная инвестиционная деятельность, инвестиционный проект, международный рынок кредитных капиталов
Citation
Чичкало-Кондрацька І. Б. Проектне фінансування як інструмент міжнародної інвестиційної діяльності / І. Б. Чичкало-Кондрацька, Ю. М. Попова // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 1. – С. 269–274.
Collections