Тенденції зміни зайнятості в країнах Європейського Союзу в кризових умовах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено тенденції зайнятості в країнах ЄС. Проведено аналіз структурних змін у зайнятості населення Євросоюзу.
The article deals with the employment trends in the EU. The analysis of employment’s structural changes in the European Union is carried out in the paper.
В статье исследованы тенденции занятости в странах ЕС. Проведен анализ структурных изменений в занятости населения Евросоюза.
Description
Keywords
валовий внутрішній продукт, безробіття, зайнятість, продуктивність праці, рівень зайнятості економічно активного населення, gross domestic product, unemployment, employment, productivity, employment rate of the economically active population, валовой внутренний продукт, безработица, занятость, производительность труда, уровень занятости экономически активного населения
Citation
Калініна С. П. Тенденції зміни зайнятості в країнах Європейського Союзу в кризових умовах / С. П. Калініна // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 495-503.