Взаимодействие ВУЗа и местных органов власти в развитии человечского потенциала государственной службы

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статье рассматривается роль высших учебных заведений в формирование человеческого потенциала государственной службы в регионе. Рассматривается практика взаимодействия органов местного управления и вуза в формировании резерва кадров государственной службы в Гомельской области.
Description
Keywords
государственная служба, университет, резерв кадров
Citation
Щепов В. А. Взаимодействие ВУЗа и местных органов власти в развитии человечского потенциала государственной службы / В. А. Щепов // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. –С. 288–293.