Тлумачення категорії маркетинг інновацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті запропоновано визначення категорії маркетинг інновацій. Виявлено умови, при яких концепція, методологія, методи і технологія маркетингу інновацій можуть використовуватися.
In the article determination of category is offered marketing of innovations. Terms are exposed at which conception, methodology, methods and technology of marketing of innovations, can be used.
Description
Keywords
інновація, маркетинг інновацій, інноваційний цикл, технопарк, innovation, marketing of innovations, innovative cycle, tekhnopark
Citation
Окландер Т. О. Тлумачення категорії маркетинг інновацій / Т. О. Окландер // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Маркетингова освіта в Україні. – С. 565–573.