Проблема багатомовної компетенції в умовах воєнного стану (на прикладі України та Польщі)

No Thumbnail Available
Date
2023-04-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У статті досліджено проблему багатомовної компетенції в умовах воєнного стану, проаналізовано позицію польської мови у багатомовному просторі Європейського Союзу і визначені чинники, які сприяють набуттю нею популярності й поширенню в Європі, зокрема проаналізовано шкільну освіту у Польщі, з’ясовано роль української та польської мов. Акцентується увага на українських біженцях, їх проблемах та потребах, на культурному українсько-польському просторі. The article examines the problem of multilingual competence in the conditions of martial law, analyzes the position of the Polish language in the multilingual space of the European Union and identifies the factors that contribute to its popularity and spread in Europe, in particular, analyzes school education in Poland, elucidates the role of the Ukrainian and Polish languages. Attention is focused on Ukrainian refugees, their problems and needs, on the Ukrainian-Polish cultural space
Description
Keywords
Польща, Україна, війна, мова, культура, мовна політика, Poland, Ukraine, war, language, culture, language policy
Citation
Лещенко Л. П. Проблема багатомовної компетенції в умовах воєнного стану (на прикладі України та Польщі) [Електронний ресурс] / Лещенко Л. П., Палесіка І. В. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (27 квіт. 2023 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: М. М. Гавриш (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – С. 110–115. – Назва з титул. екрану.