Залучення капіталу в будівництво за критерієм вартості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
The main matter of research is searching the methods of rationalization of the structure of building company’s capital. In addition, the main criterion is the cost of the capital from the different attraction sources. The existing economic theories are considered in the article. The author describes the methods of searching the optimal structure of capital of building company, JSС “Kievgorstroy-6”, by using financial leverage effect.
Основною метою наукового дослідження виступає пошук методів раціоналізації структури капіталу будівельного підприємства. При цьому основним критерієм виступає вартість капіталу з різних джерел залучення. Автор аналізує існуючі теорії. В статті наводиться методика пошуку прийнятної структури капіталу будівельного підприємства ВАТ «Київміськбуд-6» з урахуванням ефекту фінансового важеля.
Description
Keywords
фінансовий ліверидж, теорія Міллера-Модільяні, середньозважена ціна капіталу, рентабельність інвестованого капіталу, економічна рентабельність, financial leverage, Miller-Modigliani theory, weighted average cost of capital, return on invested capital, economic profitability
Citation
Заворотній Р. І. Залучення капіталу в будівництво за критерієм вартості / Р. І. Заворотній // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. А. М. Мороз]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 11. – С. 27–36.