Роль бухгалтерського обліку та звітності в управлінні бюджетною установою

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-04-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статі розглянуто питання основ побудови фінансової звітності в бюджетних установах України.
The article examines the foundations of the financial statements in budgetary institutions.
В статье рассматриваются вопросы основ составления финансовой отчетности в бюджетных учреждениях.
Description
Keywords
бухгалтерський облік, звітність, бюджетна установа, accounting, reporting, budgetary institution, бухгалтерский учет, отчетность, бюджетная организация
Citation
Титикало В. С. Роль бухгалтерського обліку та звітності в управлінні бюджетною установою / В. С. Титикало // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 18. – С. 369–380.