Інформаційне забезпечення стратегічного планування банку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-01-14
Authors
Неізвестна, О. В.
Neizvestna, O.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Статтю присвячено питанням стратегічного планування в банківській практиці. Викладено теоретичні підходи до формування інформаційного забезпечення системи стратегічного планування банку. Розглянуто систему зовнішніх та внутрішніх джерел інформації, яка обумовила інформаційні потоки системи стратегічного планування в банках України.
The article deals with the problems of strategic planning in the banking practice. Theoretical approaches to the formation of bank strategic planning system of research and information support are laid down in the article. The author examines the system of external and internal information sources that provide strategic planning system information flows to the banks of Ukraine.
Description
Keywords
стратегічне планування, зовнішнє середовище, інформаційні системи, стратегічні рішення, strategic planning, external environment, information system, strategic decisions
Citation
Неізвестна О. В. Інформаційне забезпечення стратегічного планування банку / О. В. Неізвестна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 15. – С. 132–139.